M.K ROOM / EVEN YEHUDA

עיצוב 2 חדרי שינה המיועדים ל2 אחים מתבגרים.
כל חדר תואם ברמה העיצובית אישית לאופי ולסגנון של הילד.

צילום: הדר

המטרה שלי בעיצוב החדרים שלהם הייתה חיבור ושייכות .
היות ומדובר בבית שני שלהם .
שמחתי לקחת חלק רגשי אישי בפרויקט הזה .