MM.HOUSE / KFAR YONA

בית פרטי בכפר יונה , הלקוחות פנו אלי בעיצוב הקומה התחתונה .
עם בעיה מרכזית , חוסר במקום אחסון . צפיפות . עם רצון להכניס עיצוב ואסתטיקה.
כשהמטרה המרכזית הוא סביב המטבח.

צילום: יונתן תמיר

בכל אפשרות שניתנת לי בתכנון ועיצוב . החשיבות למטבח בעייני בסדר עדיפות עליון .
ממול המטבח ישנו גרם מדרגות שהזוג השתמש בו כמחסן "מזווה " כחלק מצרכי המטבח.
החלטתי להרוס את כל גרם המדרגות וליצור ארון קו אפס לניצול מקסימלי וכחלק אינטגרלי מחיי המטבח. כמו כן בסלון תחמתי קיר טלויזיה המכיל מקומות אחסון רבים ובכך פתרתי את הבעיה המרכזית של המשפחה. תוך הכנסת פתרונות אסתטיים המאפשרים שמירה על סדר יום מסודר , נקי ומלא עיצוב .